Informasjon

Ester Johanne Amundsen

  • 30.03.1925 - 12.06.2023

Ester Johanne Amundsen - Et langt og rikt liv er slutt

Ester Johanne Amundsen ble født på Meløya i Øksnes i 1925. Hun ble tidlig vant til hardt arbeid og allerede som barn fikk hun sammen med sine søsken ta del i det tunge gårdsarbeidet. Hun flyttet tidlig fra sitt hjemsted for å gå på folkehøyskole i Stavern og tok flere poster som hushjelp på sørvestlandet før hun startet arbeidet som stuepike ved Indremisjons hotellet i Oslo. Her traff hun også sin tilkommende mann Halsten som hun giftet seg med i 1954. De bodde det meste av sitt liv i Glomfjord i Nordland og fikk sammen fem barn: Jan Sverre, Halvard Egil, Siv Judith, May Hilde og Knut Ivar. De siste tretti årene av sitt liv bodde hun i Bamble og de siste fem årene av disse på Bamble Helsehus. Ester var sterk i troen på sin gud og var et aktivt medlem av frikirken både i Meløy og i Bamble. Hun var en reflektert, rettskaffen, generøs og utadvendt dame og en fantastisk omsorgsfull mor, bestemor og oldemor. Hun vil bli dypt savnet. Ester Johanne ble 98 år. Fred lyses over ditt minne.

Ester Johanne Amundsen - Et langt og rikt liv er slutt

Ester Johanne Amundsen ble født på Meløya i Øksnes i 1925. Hun ble tidlig vant til hardt arbeid og allerede som barn fikk hun sammen med sine søsken ta del i det tunge gårdsarbeidet. Hun flyttet tidlig fra sitt hjemsted for å gå på folkehøyskole i Stavern og tok flere poster som hushjelp på sørvestlandet før hun startet arbeidet som stuepike ved Indremisjons hotellet i Oslo. Her traff hun også sin tilkommende mann Halsten som hun giftet seg med i 1954. De bodde det meste av sitt liv i Glomfjord i Nordland og fikk sammen fem barn: Jan Sverre, Halvard Egil, Siv Judith, May Hilde og Knut Ivar. De siste tretti årene av sitt liv bodde hun i Bamble og de siste fem årene av disse på Bamble Helsehus. Ester var sterk i troen på sin gud og var et aktivt medlem av frikirken både i Meløy og i Bamble. Hun var en reflektert, rettskaffen, generøs og utadvendt dame og en fantastisk omsorgsfull mor, bestemor og oldemor. Hun vil bli dypt savnet. Ester Johanne ble 98 år. Fred lyses over ditt minne.
Bestill blomster Blomster